PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

LOKALIZACJA: ul. Szczebrzeska 102 Zamość (MAPKA)

Pracownia architektury krajobrazu znajduje się w budynku tzw. „Hali Maszyn”, niedaleko ZSP Nr5 w Zamościu (zamojskiego Rolniczaka),

NUMER PRACOWNI: 2, 3

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • Renata Terlecka
 • Olga Gontarz
 • Aneta Piłat
 • Karol Matej
 • UCZNIOWIE POCHODZĄ ZE SZKOŁY:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  Technik architektury i krajobrazu ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

  Na zajęciach praktycznych w pracowni cukierniczej uczniowie nabywają umiejętność obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz dekorowania wyrobów cukierniczych. Ponadto czniowie zdobywają umiejętność sporządzania różnorodnych dekoracji z czekolady, oraz ciekawych dekoracji w stylu angielskim z marcepanu i mas cukrowych.

  Przygotowujemy do kwalifikacji

  Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa i numer zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
  R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu
  R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu

  INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin. W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie. Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIETECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról architektury krajobrazu jest kształtowanie i przekształcanie istniejących przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeń krajobrazowych oraz architektonicznych (ogrodów, parków, skwerów, ulic), co ma szczególne znaczenie w dobie rozwijającej się infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, wykonywana w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu. (www.koweziu.edu.pl)

  NA CZYM POLEGAJĄ ZAJECIA W PRACOWNI

  Zajęcia w pracowni są głównie zajęciami praktycznymi. Dzielą się na zajęcia w budynku i zajęcia w terenie (wszystko uzależnione jest od tematu zajęć oraz od pogody). Na zajęciach w budynku uczymy się podstaw projektowania, zasad kompozycji, rysunku odręcznego, programów komputerowych wspomagających projektowanie, wykonujemy dekoracje roślinne i inne, oglądamy filmy związane z ogrodami, uczymy się roślin ozdobnych itp. Natomiast w terenie sprawdzamy czego nauczyliśmy się w teorii. Mamy do dyspozycji kilka terenów, na których wykonujemy prace związane z pielęgnacją i urządzaniem terenów zieleni, czyli sadzimy, przesadzamy, pielimy, przygotowujemy podłoże, rozmnażamy rośliny, zakładamy trawniki, przycinamy, uczymy się roślin w naturze. Przeprowadzamy również w terenie zajęcia związane z geodezją oraz czasami rysujemy z natury. Co roku chodzimy na zajęcia do szkółek roślin ozdobnych, gdzie mamy okazję poszerzyć swoją wiedzę o szkółkarstwo roślin ozdobnych. Staramy się chodzić na pokazy florystyczne i wykłady związane z architekturą krajobrazu.

 • Konkursy
 • W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy konkurs na „Projekt zagospodarowania terenu przy budynku Centrum KształceniaZawodowego nr 1 w Zamościu”. Polegał on na wykonaniu projektu terenu CKP, sporządzeniu rzutu z góry oraz wizualizacji. Konkurs wygrała Anita Małysza.

 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe pracowni architektury krajobrazu są organizowane nie tylko dla naszych uczniów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych. Kochamy DIY Do It Yourself, czyli Zrób To Sam. Organizujemy warsztaty z wikliniarstwa, decoupage, filcowania, malowania farbami kredowymi, wytwarzania biżuterii, wykonywania dekoracji nie tylko świątecznych i wiele innych.

  Pracownia architektury krajobrazu sala nr 2

  Ogród dydaktyczny za „Halą Maszyn”

  STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI