Centrum Kształcenia Zawodowego nr1 w Zamościu posiada upoważnienia do przeprowadzania egzaminów w 18 kwalifikacjach:

SPRAWOZDANIE
Z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zamościu
Sesje: zimowa i letnia 2019r

Analiza wyników dotyczy głównie części praktycznej i w mniejszym stopniu części pisemnej egzaminu w sesjach: zimowej i letniej 2019r wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zamościu
Dane do analizy pochodzą z Wydziału Egzaminów Zawodowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Uczeń zdaje pozytywnie egzamin, jeżeli z części praktycznej uzyska wynik, co najmniej 75% wymaganych punktów. Ponieważ ilość możliwych do uzyskania punktów dla wszystkich kwalifikacji wynosi 100, liczba uzyskanych punktów przez zdającego równa jest wartości procentowej

Aby łatwiej było zaprezentować poniższe wyniki, podzielono je na pracownie, w których uczniowie zdawali poszczególne kwalifikacje. Wyróżniono, więc:

  1. Pracownie gastronomiczno – usługowe
  2. Pracownie budowlane
  3. Pracownie mechatroniczne
  4. Pracownie samochodowe
  5. Pracownie rolnicze

Podczas omawiania poszczególnych zadań skupiono się na tych czynnościach, które uczniom sprawiały problemy, a wyniki posortowano, aby były lepiej czytelne. W szczegółowej analizie nie uwzględniono absolwentów lub uczniów, którzy poprawiali niezdany egzamin.
Przedmiotem analizy są wyniki głównie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do którego przystąpili uczniowie zdający ten egzamin w następujących obszarach:
Pracownie gastronomiczno – usługowe


Zawód

Kwalifikacja

Szkoła

Skierowanych z OKE [os]

Przystąpiło do części praktycznej [os]

Zdało część praktyczną osób =[%]

Zdało część pisemną os =[%]

Cukiernik

T.04- Produkcja wyrobów cukierniczych

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

4

4

3 os =75%

4 os =100%

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

T.01-Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

8

8

8 os=
100%

7 os =87,5%

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06 – Sporządzanie potraw i napojów

ZSP 2, ZSP 5

50

47

47 os = 100%

40 os = 83,3

Kucharz

ZSP 4

Technik Technologii Żywności

T.04- Produkcja wyrobów cukierniczych

ZSP 4

14

14

14 os
=100%

14 os = 100%

 

 

Razem

76

73

72

65

Pracownie budowlane


Zawód

Kwalifikacja

Szkoła

Skierowanych z OKE [os]

Przystąpiło do części praktycznej [os]

Zdało część praktyczną os = [%]

Zdało część pisemną os=[%]

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.05- Montaż systemów suchej zabudowy

ZSP 4

1

1

1 os =100%

0 os = 0%

B.06 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

5

3

3os = 100%

2 os =50%

B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

20

17

16 os =94,1%

16 os =88,8%

Technik budownictwa

B.18-Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

19

17

17 os= 100%

16 os= 88,9%

Razem

45

38

37

34

Pracownia mechatroniczna


Zawód

Kwalifikacja

Szkoła

Skierowanych z OKE [os]

Przystąpiło do części praktycznej [os]

Zdało część praktyczną
[os] = %

Zdało część pisemną
os =[%]

Technik mechatronik

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

ZSP 2

17

16

15 os = 94,1%

15 os =93,7%

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

21

20

14 os= 70%

15 os= 100%

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

15

15

11 os= 73,3%

10 os = 33,3%

 

Razem

53

51

40

40

Pracownie samochodowe


Zawód

Kwalifikacja

Szkoła

Skierowanych z OKE [os]

Przystąpiło do części praktycznej [os]

Zdało część praktyczną os = [%]

Zdało część pisemną os = [%]

Technik pojazdów samochodowych

 

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

ZSP 2

26

21

21os = 100%

19 os= 76%

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27

25

22os= 88%

26 os = 96,2%

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

15

13 os
=86,7%

15 os
=93,7%

Razem

72

61

56

60

Pracownie rolnicze


Zawód

Kwalifikacja

Szkoła

Skierowanych z OKE [os]

Przystąpiło do części praktycznej [os]

Zdało część praktyczną os =[%]

Zdało część pisemną
os = [%]

Technik rolnik

R.03- Prowadzenie produkcji rolniczej

ZSP 5

16

16

16 os = 100%

13 os =81,2%

Technik mechanizacji rolnictwa

M.02
Obsługa techniczna pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

15

15

15 os = 100%

13 os = 86,6

 

Razem

31

31

31

26

 Podsumowanie powyższych tabel: Na egzamin praktyczny w 2019 roku skierowanych było 277 uczniów, przystąpiły do niego 254 osoby i zdało go 236 osób. Daje to średnią zdawalność w CKP na poziomie 92,9%.

Punkty uzyskane z części praktycznej dla poszczególnych zawodów
i kwalifikacji

Cukiernik
Kwalifikacja T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów

Zdało cz. praktyczną
[%]

Zdało cz. pisemną os = [%]

Cukiernik

SOSW

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

1

100

75%

4 os.  =
100%

2

100

3

96

4

0

 

 

 

Średnia punktów

74,0

 

 

Technik technologii żywności
Kwalifikacja T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji zimowej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów

Zdało cz. praktyczną
[%]

Zdało cz. pisemną os =[%]

Technik technologii żywności

ZSP 4

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

1

97

100

14 osób =
100%

2

97

3

97

4

97

5

97

6

97

7

97

8

97

9

94

10

94

11

94

12

94

13

94

14

86

 

 

 

Średnia punktów

95,1

 

 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Kwalifikacja T.01-Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów

Zdało cz. praktyczną
[%]

Zdało cz. pisemną os = [%]

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

SOSW

T.01-Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

1

100

100

7 osób =
87,5%

2

100

3

93

4

90

5

89

6

88

7

87

8

82

 

 

 

Średnia punktów

91,1

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych -343404
Kucharz - 512001
Kwalifikacja T.06 – Sporządzanie potraw i napojów

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów

Zdający

% uzyskanych punktów

Zdało część praktyczną [%]

Zdało część pisemną os  = [%]

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kucharz

ZSP 2
ZSP 4
ZSP 5

T.06 – Sporządzanie potraw i napojów

1

100

25

96

100

40 osób
= 83,3%

2

100

26

96

3

100

27

95

4

100

28

95

5

100

29

95

6

100

30

94

7

100

31

93

8

100

32

93

9

100

33

93

10

100

34

93

11

100

35

93

12

100

36

92

13

100

37

92

14

100

38

91

15

98

39

90

16

98

40

90

17

98

41

89

18

98

42

89

19

98

43

89

20

98

44

89

21

96

45

88

22

96

46

85

23

96

47

85

24

96

 

 

Średnia punktów:  95,2

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacja B.05- Montaż systemów suchej zabudowy

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji zimowej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną [%]

Zdało część pisemną os =[%]

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSP 4

B.05- Montaż systemów suchej zabudowy

1

98

100

0%

 

 

 

Średnia punktów

98

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 712905
Kwalifikacja B.06-Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną [%]

Zdało część pisemną os =[%]

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSP 4

B.06-Wykonywanie robót malarsko tapeciarskich

1

82

100

2 osoby = 50%

2

79

3

75

 

 

 

Średnia punktów

78,7

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 712905
Kwalifikacja B.07-Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną [%]

Zdało część pisemną os = [%]

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSP 4

B.07-Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

1

100

94,11

16 os =88,8%

2

100

3

97

4

96

5

96

6

96

7

96

8

96

9

96

10

93

11

93

12

93

13

92

14

91

15

91

16

91

17

59

 

 

 

Średnia punktów

92,7

 

 

Technik budownictwa
Kwalifikacja B.18-Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji zimowej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną [%]

Zdało część pisemną
os =[%]

Technik budownictwa

ZSP 4

B.18-Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1

96

100

16 osób = 88,9%

2

96

3

94

4

94

5

94

6

93

7

91

8

91

9

90

10

90

11

90

12

90

13

90

14

89

15

88

16

88

17

87

 

 

 

Średnia punktów

91,2

 

 

 Technik Mechatronik
Kwalifikacja: E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji zimowej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną[%]

Zdało część pisemną os = [%]

Technik Mechatronik

ZSP 2

E.03
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1

96

94,1

15osób =93,7%

2

96

3

96

4

96

5

96

6

96

7

94

8

94

9

94

10

93

11

90

12

90

13

89

14

87

15

87

16

64

Średnia punktów

91,2

Technik Mechatronik
Kwalifikacja: E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną[%]

Zdało część pisemną os = [%]

Technik Mechatronik

ZSP 2

E.18
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1

100

70

15 os = 100%

2

93

3

92

4

90

5

90

6

89

7

86

8

85

9

82

10

82

11

81

12

77

13

76

14

75

15

71

16

66

17

65

18

60

19

41

20

41

Średnia punktów

77,1

Technik Mechatronik

Kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji zimowej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

%uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną
[%]

Zdało część pisemną  os = [%]

Technik Mechatronik

ZSP 2

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1

99

73,3

10 osób = 33,3%

2

99

3

97

4

97

5

96

6

95

7

87

8

82

9

82

10

77

11

76

12

64

13

52

14

39

15

27

Średnia punktów

77,9

Technik pojazdów samochodowych - 311513
Kwalifikacja M.12- Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną [%]

Zdało część pisemną os =[%]

Technik pojazdów samochodowych

ZSP 2

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1

100

100

19 os = 76%

2

100

3

100

4

100

5

97

6

97

7

97

8

97

9

97

10

97

11

97

12

97

13

97

14

94

15

94

16

94

17

94

18

91

19

88

20

85

21

81

 

 

 

Średnia punktów

94,5

 

Technik pojazdów samochodowych - 311513
Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji zimowej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną [%]

Zdało część pisemną os =[%]

Technik pojazdów samochodowych

ZSP 2

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych

1

98

88

26osób = 96,2%

2

98

3

98

4

98

5

98

6

96

7

96

8

95

9

95

10

95

11

95

12

94

13

93

14

92

15

91

16

91

17

90

18

89

19

88

20

87

21

87

22

84

23

65

24

59

25

56

 

 

 

Średnia punktów

89,1

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych  - 723103
Kwalifikacja M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część
praktyczną[%]

Zdało część pisemną os =[%]

Mechanik pojazdów samochodowych

ZSP 2

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych

1

100

86,7

15 osób =93,7%

2

100

3

100

4

100

5

100

6

100

7

93

8

93

9

93

10

91

11

90

12

88

13

82

14

55

15

11

 

 

 

Średnia punktów

86,4

 

 

Technik mechanizacji rolnictwa- 311512
Kwalifikacja M.02- Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwiePunkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część praktyczną
[%]

Zdało część pisemną [%]

Technik mechanizacji rolnictwa

ZSP 5

M.02-
Obsługa techniczna pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

1

100

 

100

 

13 osób =86,6%

2

100

3

100

4

100

5

100

6

100

7

100

8

100

9

100

10

100

11

96

12

96

13

96

14

94

15

94

 

 

 

Średnia
punktów

98,4

 

 

Technik rolnik- 3142017
Kwalifikacja R.03- Prowadzenie produkcji rolniczej
Punkty uzyskane za część praktyczną dla poszczególnych zdających w sesji letniej 2019r


Zawód

Szkoła

Kwalifikacja

Zdający

% uzyskanych punktów za część praktyczną

Zdało część praktyczną
[%]

Zdało część pisemną
os = [%]

Technik rolnik

ZSP 5

R.03-
Prowadzenie produkcji
rolniczej

1

100

100

13 osób = 81,2%

2

100

3

100

4

100

5

100

6

100

7

100

8

100

9

100

10

100

11

100

12

100

13

100

14

100

15

100

16

98

 

 

 

Średnia
punktów

99,8

 

 

Wnioski końcowe:

STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI