ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ

 

LOKALIZACJA: ul. Szczebrzeska 41 Zamość (MAPKA)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • Zbigniew Bamburski
 • Ryszard Borkowicz
 • UCZNIOWIE POCHODZĄ ZE SZKÓŁ:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • PRZEDMIOTY REALIZOWANE W PRACOWNI:

 • Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • PRZYGOTOWUJEMY DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI:

  M12. Diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Podczas zajęć uczniowie nabywają umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu. Wyposażenie pracowni pozwala na realizacje wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w podstawie programowej. Pracownia wyposażona jest w stanowisko do obsługi pojazdów oraz umożliwia demontaż uszkodzonych podzespołów z samochodów. Wydzielona zostały stanowiska do demontażu i naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz ich diagnostyki. Stanowiska wyposażone są w stoły probiercze, oscyloskopy, diagnoskopy oraz przyrządy pomiarowe pozwalające na kompleksową diagnostykę o naprawę pojazdów samochodowych. Wyposażenie pracowni pozwala na przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez OKE w Krakowie. Uczniowie zdają egzamin dający im uprawnienia do pracy w wymarzonym zawodzie na stanowiskach i sprzęcie doskonale im znanym, takie rozwiązanie pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników na egzaminie.

  AKTUALNOŚCI

 • Zajęcia dodatkowe
 • Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów na pracowni organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie w porozumieniu z nauczycielami i pod ich bezpośrednią opieką realizują projekty które mają za zadanie rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Przykładami zrealizowanych projektów jest: ”Rozwijanie zainteresowań z dziedziny motoryzacji-projektowanie i budowa pojazdu typu BUGGY” oraz „Remont i modernizacja pojazdu samochodowego, wykonanie zmian konstrukcyjnych nadwozia”. Efektem przeprowadzonych zajęć było nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności wykraczających poza program nauczania w nauczanym zawodzie oraz zaprojektowanie i wykonanie dwóch pojazdów silnikowych: „Fiat 126p – cabrio” oraz „Pojazd typu BUGGY”.

  GALERIA

  gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image
  STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI