LOKALIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W ZAMOŚCIU

Ul. Szczebrzeska 41

Ul. Piłsudskiego 65 - pracownie budowlane, elektryczne, gastronomiczne, piekarniczo-cukiernicza oraz pracownia fryzjerska funkcjonująca od września 2006 r.

Ul. Szczebrzeskia 102 - pracownie architektury i rolnicze.

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI