PRACOWNIA MASZYN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

LOKALIZACJA: ul. Szcebrzeska 41 Zamość (MAPKA)

NUMERY PRACOWNI: 2, 14

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • Janusz Sawczuk
 • UCZNIOWIE POCHODZĄ ZE SZKÓŁ:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik teleinformatyk
 • ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Uczniowie w pracowni maszyn elektrycznych mają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które umożliwią im samodzielne wykonywanie zadań zawodowych takich jak:

 • Montowanie układów sterowania elektrycznego,
 • Montowanie układów instalacji elektrycznej,
 • Montowanie układów mechatronicznych,
 • Montowanie układów i instalacji telekomunikacyjnych,
 • Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • Przezwajania silników indukcyjnych,
 • Wykonywanie układów zabezpieczających maszyny i instalacje elektryczne,
 • Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń AGD.
 • Poza tym uczniowie w pracowni maszyn elektrycznych uczą się wykonywania prac w sposób estetyczny, zgodnie z przepisami bhp i ergonomii. Wykonując swoje zadania zawodowe w pracowni zachowane są właściwe warunki bezpieczeństwa.

  WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  W pracowni zorganizowane są stanowiska do wykonywania układów sterowania elektrycznego, układów instalacji elektrycznej, układów mechatronicznych, układów i instalacji telekomunikacyjnych. Wyposażenie i profesjonalny sprzęt pomiarowy pozwalają na wykonywanie napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, mechatronicznych, przezwajanie silników indukcyjnych, napraw i konserwacje urządzeń AGD. Nowoczesne stanowisko teleinformatyczne pozwala na wykonywanie montaży układów i instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

  Przygotowujemy do kwalifikacji

  Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa i numer zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
  E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Technik elektryk 311303
  E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznej
  E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik 311410
  E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.15. Uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich Technik teleinformatyk 351103
  E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

  AKTUALNOŚCI

 • Egzaminy
 • Pracownia dostosowana jest do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu, polegającego na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Nasi uczniowie chętnie przystępują do egzaminu, który odbywa się w znanej im pracowni, w znanym otoczeniu i bezstresowo zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Otrzymany dyplom otwiera drogę do zdobycia w przyszłości wymarzonej pracy .

  W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się sesje egzaminacyjne w kwalifikacji: E.03., E.18., E.19. E.15.

 • ZAJECIA DODATKOWE
 • W pracowni maszyn elektrycznych odbywają się zajęcia dodatkowe – wspomagające pracę uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk. Zajęcia skierowane są do uczniów klas trzecich, przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie E.24.- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz w zdobyciu umiejętności związanych z technologią przezwajania silników indukcyjnych. Możliwe jest przygotowanie chętnych uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego E1 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków oddział w Zamościu.

  GALERIA

  gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image

   

   

   

   

   

  STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI