PRACOWNIA NAPRAW BIEŻĄCYCH I GŁÓWNYCH

LOKALIZACJA: ul. Szczebrzeska 41 Zamość (MAPKA)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • Jan Tetych
 • Marian Sobczuk
 • UCZNIOWIE POCHODZĄ ZE SZKÓŁ:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • Mechanik Pojazdów Samochodowych
 • Technik Pojazdów Samochodowych
 • ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

  Na zajęciach praktycznych w pracowni samochodowej uczniowie nabywają umiejętność wykonywania diagnozowania, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, sporządzania dokumentacji serwisowej oraz obsługi przyrządów i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu CKP stosowanych podczas napraw pojazdów samochodowych. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą wszystkie czynności które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej korzystając z przygotowanych stanowisk ćwiczeniowych, podczas napraw pojazdów zleconych z zewnątrz jak i również naprawiając własne samochody. Uczniowie nabywają umiejętniści organizowania własnego stanowiska pracy, przygotowania przyrządów narzędzi i urządzeń do diagnostyki naprawy i obsługi pojazdów. Uczniowie wykonując ćwiczenia bądź rzeczywiste naprawy nabywają umiejętności manualne, wykorzystując i łącząc widzę teoretyczną, rozwijają zdolność planowania, przewidywani, dokładności, rzetelności i odpowiedzialności za swoje podejmowane decyzje. Do obowiązków ucznia należy również wypełnienie dokumentacji serwisowej w której rozliczony zostaje czas pracy przewidziany na wykonanie danej czynności, części zamienne, materiały i płyny eksploatacyjne.

   

  Przygotowujemy do kwalifikacji

  Numer i nazwa kwalifikacji Przedmiot nauczania Nazwa i numer zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych T – 33/2013
  M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych T – 33/2013
  M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Diagnozowanie zespołów pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych ZSZ – 7/2013

  WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  Na wyposażeniu pracowni samochodowej zorganizowane są stanowiska służące do prowadzenia obsługi diagnozowania i napraw bieżących i głównych pojazdów samochodowych wyposażone w: narzędzia, przyrządy, urządzenia, diagnoskopy i dokumentację techniczną. CKP w Zamościu spełnia wszystkie kryteria odnośnie wyposażenia stanowisk wymaganych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele prowadzą zajęcia praktyczne uwzględniają formuły egzaminacyjne jako ogniwa lekcji.

  AKTUALNOŚCI

 • Konkursy
 • Corocznie organizowany jest konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie Mechanik pojazdów Samochodowych”

  GALERIA

  gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image

   

   

   

  STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI