PRACOWNIA PIEKARNICZA

LOKALIZACJA: ul. Piłsudskiego 65 Zamość (MAPKA)

NUMERY PRACOWNI: 2, 14

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • Teresa Budzyńska
 • Renata Konc
 • Joanna Kornicka
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Agnieszka Krasnopolska
 • Barbara Mroczkowska
 • Andżelika Siemko
 • Dorota Sioma
 • Anna Surma
 • UCZNIOWIE POCHODZĄ ZE SZKÓŁ:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Technik technologii żywności
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kucharz
 • ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

  Uczniowie podczas zajęć w pracowni piekarniczej nabywają umiejętności praktyczne, konieczne do wykonywania zawodu piekarza, którego podstawowym zadaniem jest wyprodukowanie pieczywa o wysokiej jakości. Uczniowie uczą się: właściwie przygotowywać mieszanki mąk i dodatków, odmierzać potrzebne surowce, przygotowywać ciasto zgodnie z recepturą, sporządzać półprodukty piekarskie: rozczyny, zakwasy, ciasta, prowadzić ich fermentację z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielić i kształtować ręczne lub mechaniczne kęsy ciasta, prowadzić rozrost końcowy uformowanego ciasta w komorach rozrostowych, wyrośnięte kęsy ciasta wypiekać w piecu piekarskim. Poza tym uczniowie uczą się produkcji galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek. Uczniowie wykonując ćwiczenia nabierają sprawności manualnych np. do wyplatania chałek, formowania rogali. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Piekarz powinien też umieć dokonać oceny organoleptycznej, polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i gotowego pieczywa. Uczniowie na zajęciach uczą się organizować stanowisko swojej pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosują zasady higieny produkcji oraz systemy zapewnienia jakości zdrowotnej wyrobów piekarskich.

  Przygotowujemy do kwalifikacji

  Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa i numer zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
  T.3. Produkcja wyrobów piekarskich Piekarz - 751204/td>
  T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Technik technologii żywności - 314403

  WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  W pracowni piekarniczej znajdują się stanowiska wyposażone w:

 • chłodziarkę
 • dozator-mieszacz wody
 • dzielarko – zaokrąglarki do bułek
 • miesiarki planetarne do ciasta
 • zestaw naczyń do przygotowania surowców
 • drobny sprzęt piekarski: skrobki, nożyki, sita do mąki, formy, blachy, koszyki, deski rozrostowe
 • kuchenki elektryczne
 • komorę rozrostową
 • piec piekarski - konwekcyjny trzykomorowy
 • łopaty załadowcze i wyładowcze
 • Pracownia gastronomiczna dostosowana jest do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu, polegającego na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Nasi uczniowie chętnie przystępują do egzaminu, który odbywa się w znanej im pracowni, w znanym otoczeniu i bezstresowo zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Otrzymany dyplom otwiera drogę do zdobycia w przyszłości wymarzonej pracy .

  GALERIA

  gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image
  STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI